Indeksirahastot sijoituskohteena 2024 – Opas aloittelijoille

Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa valitun vertailuindeksin mukaisesti. Indeksirahastot ovat yleensä kustannustehokkaita ja hyvin hajautettuja. Monet sijoittajat aloittavat sijoittamisen indeksirahastoihin, koska se on helppoa, ja pitkällä aikavälillä on vaikea epäonnistua indeksirahastojen kanssa.

Sijoittamalla indeksirahastoon, sijoittaja pääsee hyötymään vertailuindeksin keskimääräisestä tuotosta. Kun taloustilanne on yleisesti ottaen hyvä, indeksirahaston tuotto on yleensä myös hyvä, ja päinvastoin.

Mikä on indeksirahasto?

Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii seuraamaan tarkasti tietyn vertailuindeksin kehitystä. Vertailuindeksi voi olla esimerkiksi osakeindeksi, kuten S&P 500, tai joukkolainemarkkinoiden indeksi. Se on siis hyvin erilainen sijoitusmalli kuin esimerkiksi treidaus.

Indeksirahasto toimii siten, että se ostaa ja omistaa samat arvopaperit kuin vertailuindeksiin kuuluvat yritykset tai instrumentit. Tavoitteena on siis saavuttaa sama tuotto kuin vertailuindeksillä. Tämä tehdään passiivisesti, eli rahastonhoitajat eivät pyri aktiivisesti valitsemaan yksittäisiä sijoituskohteita tai ajoittamaan ostoja ja myyntejä. Sen sijaan ne pyrkivät pitämään salkun sisällön mahdollisimman tarkasti samana kuin vertailuindeksin koostumus.

Indeksirahastot ovat suosittuja sijoitusvaihtoehtoja, koska ne tarjoavat sijoittajille helpon ja kustannustehokkaan tavan hajauttaa sijoituksiaan eri omaisuusluokkien ja markkinoiden välillä. Niiden tuotot voivat olla kilpailukykyisiä suhteessa aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin, ja ne soveltuvat erityisesti pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Opas: Aloita sijoittaminen indeksirahastoihin Nordnetissä näin!

Aloittaaksesi sijoittamisen indeksirahastoihin Nordnet-palvelussa, seuraa näitä vaiheita:

 1. Rekisteröidy Nordnet-palveluun: Siirry Nordnetin verkkosivustolle ja rekisteröidy käyttäjäksi täyttämällä tarvittavat tiedot.

 2. Vahvista henkilöllisyytesi: Toimita tarvittavat henkilöllisyystodistukset ja täytä vaaditut tiedot, jotta Nordnet voi vahvistaa henkilöllisyytesi.

 3. Tee talletus: Siirrä haluamasi määrä rahaa Nordnet-tilillesi pankkitililtäsi. Voit tehdä tämän pankkisiirrolla tai käyttämällä muita saatavilla olevia maksutapoja.

 4. Tutustu indeksirahastoihin: Selaa Nordnetin tarjoamia indeksirahastoja ja tutustu niiden tietoihin, kuten tuottohistoriaan, kulu-rakenteeseen ja sijoitusstrategiaan. Voit käyttää Nordnetin hakutoimintoa tai selailla rahastoja eri kategorioiden avulla.

 5. Valitse sopiva indeksirahasto: Vertaile eri indeksirahastoja ja valitse itsellesi sopivin vaihtoehto. Huomioi muun muassa rahaston kulut, riskitaso ja sijoitusstrategia.

 6. Osta indeksirahasto-osuuksia: Kun olet päättänyt haluamasi indeksirahaston, voit siirtyä osto-osioon Nordnet-palvelussa. Syötä haluamasi osto-summa ja valitse osta-osuudet.

 7. Seuraa sijoituksiasi: Voit seurata sijoitustesi kehitystä Nordnetin verkkopalvelussa tai mobiilisovelluksessa. Siellä näet muun muassa rahaston arvon kehityksen, tuoton ja osuuden määrän.

On tärkeää tehdä omaan tilanteeseesi sopiva päätös sijoituskohteista ja harkita huolellisesti sijoitustavoitteitasi, riskinsietokykyäsi ja aikajännettäsi ennen sijoittamista indeksirahastoihin tai muihin sijoituskohteisiin. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Nordnetin asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja tai apua sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kuinka indeksirahastot toimii käytännössä?

ndeksirahastot toimivat passiivisesti pyrkien seuraamaan tarkasti valittua vertailuindeksiä. Niiden toimintaperiaate voidaan tiivistää seuraaviin vaiheisiin:

 1. Indeksin valinta: Rahastonhoitaja valitsee tietyn vertailuindeksin, jota rahasto pyrkii seuraamaan. Vertailuindeksi voi olla esimerkiksi osakeindeksi, kuten S&P 500, tai joukkolainemarkkinoiden indeksi.

 2. Omaisuuden hankinta: Rahasto hankkii ja omistaa samat arvopaperit tai muut sijoituskohteet kuin vertailuindeksissä olevat yritykset tai instrumentit. Esimerkiksi osakerahasto voi hankkia osakkeita, jotka kuuluvat vertailuindeksin yrityksiin ja niiden painotuksia vastaavasti.

 3. Salkun hajautus: Indeksirahasto pyrkii pitämään salkunsa sisällön mahdollisimman tarkasti samana kuin vertailuindeksin koostumus. Tavoitteena on hajauttaa sijoitukset useisiin eri yrityksiin tai sijoituskohteisiin vertailuindeksin mukaisesti. Näin pyritään saavuttamaan samanlainen tuotto kuin vertailuindeksillä.

 4. Automaattiset muutokset: Jos vertailuindeksissä tapahtuu muutoksia, esimerkiksi uusien yritysten lisääminen tai vanhojen poistaminen, rahasto tekee vastaavat muutokset salkkuunsa. Tämä takaa, että rahaston salkku säilyy päivitetyn vertailuindeksin mukaisena.

 5. Kustannustehokkuus: Indeksirahastot ovat yleensä kustannustehokkaita, koska niiden hallinnointi ei vaadi jatkuvaa aktiivista sijoituspäätöksentekoa. Ne eivät pyri ajoittamaan markkinoita tai valitsemaan yksittäisiä sijoituskohteita, mikä vähentää transaktiokustannuksia.

 6. Tuoton tavoittelu: Indeksirahasto pyrkii saavuttamaan saman tuoton kuin vertailuindeksi. Tavoitteena on seurata indeksin kehitystä mahdollisimman tarkasti ilman, että rahastonhoitajat aktiivisesti yrittävät ylittää indeksin tuottoa.

Indeksirahastot ovat suosittuja sijoitusvaihtoehtoja, koska ne tarjoavat sijoittajille helpon ja kustannustehokkaan tavan hajauttaa sijoituksiaan eri omaisuusluokkien ja markkinoiden välillä. Ne soveltuvat erityisesti pitkäaikaiseen sijoittamiseen ja tarjoavat

Mitä tulee ottaa huomioon indeksirahastoon sijoittaessa?

Indeksirahastoon sijoittaessa on useita asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon. Tässä on muutamia keskeisiä tekijöitä:

 1. Indeksin seuraaminen: Indeksirahasto pyrkii jäljittelemään tietyn indeksin tuottoa. On tärkeää tutkia, miten tarkasti rahasto pystyy seuraamaan kyseistä indeksiä. Tarkastele rahaston aikaisempaa tuottohistoriaa ja vertaa sitä vertailuindeksin kehitykseen.

 2. Kulut: Kuten kaikissa sijoituksissa, kulut ovat tärkeä tekijä. Indeksirahastoissa kulut voivat vaihdella merkittävästi eri rahastojen välillä. Tutki rahaston hallinnointipalkkiot, merkintäpalkkiot ja mahdolliset lunastuspalkkiot. Pienemmät kulut tarkoittavat pidemmällä aikavälillä suurempaa tuottoa.

 3. Hajautus: Indeksirahasto tarjoaa hajautusta sijoittajan varoille, koska se sijoittaa useisiin eri osakkeisiin tai muihin sijoituskohteisiin, jotka muodostavat indeksin. Tutki, miten hajautettu rahasto on ja miten se sopii omaan sijoitussuunnitelmaasi.

 4. Veroseuraamukset: Indeksirahaston myyntivoitot voivat aiheuttaa veroseuraamuksia. Tarkista rahaston verotusjärjestelyt ja harkitse verotehokkaimman vaihtoehdon valitsemista. Joissakin maissa on tarjolla indeksirahastoja, jotka on suunniteltu minimoimaan veroseuraamukset.

 5. Pitkäaikainen sijoitushorisontti: Indeksirahastot sopivat yleensä pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Vaikka indeksirahastot voivat tarjota hajautusta ja alhaisempia kustannuksia, ne eivät välttämättä sovellu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin tai spekulointiin.

Vaikka indeksirahastot yleensä tarjoavat matalia kuluja, on tärkeää tarkistaa nämä kulut ennen sijoituspäätöksen tekemistä. On olemassa erilaisia indeksirahastoja, joista osa on passiivisia rahastoja, joita salkunhoitaja ei aktiivisesti hoida. Näissä passiivisissa rahastoissa kulut ovat yleensä alhaisemmat kuin aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa. Vaikka indeksirahastot ovat yleensä hyvin hajautettuja, on tärkeää ottaa huomioon myös maantieteellinen hajautus sijoitettaessa niihin.

Useissa indeksirahastoissa on maan nimi nimessään, mikä viittaa siihen, että rahaston varat on sijoitettu kyseisen maan osakkeisiin indeksin mukaisesti. Hyvä vaihtoehto on valita muutamia indeksirahastoja, jotka sijoittavat eri maihin. Tällöin sijoitukset ovat maantieteellisesti hajautettuja, eikä tuotto riipu pelkästään yhden maan taloudellisesta tilanteesta. Tämä pienentää myös sijoittamisen riskiä.

Passiivinen vs aktiivinen indeksirahasto – miten ne eroaa toisistaan?

Passiivinen indeksirahasto ja aktiivinen indeksirahasto eroavat toisistaan salkunhoitotavan ja kulujen suhteen.

 1. Salkunhoito:

 • Passiivinen indeksirahasto: Passiivisessa indeksirahastossa salkunhoitaja pyrkii jäljittelemään tietyn indeksin, kuten esimerkiksi osakeindeksin tai joukkovelkakirjaindeksin, kehitystä. Salkunhoitaja ei tee aktiivisia sijoituspäätöksiä tai valintoja yksittäisistä arvopapereista, vaan seuraa indeksin koostumusta ja painoja.
 • Aktiivinen indeksirahasto: Aktiivisessa indeksirahastossa salkunhoitaja käyttää omaa harkintaa ja tekee aktiivisia sijoituspäätöksiä yksittäisten arvopapereiden valinnassa ja painotuksessa. Salkunhoitaja pyrkii ylittämään indeksin tuoton valitsemalla ”parhaita” sijoituskohteita ja tekemällä ajoituspäätöksiä.
 1. Kulut:

 • Passiivinen indeksirahasto: Passiivisissa indeksirahastoissa kulut ovat yleensä alhaisemmat kuin aktiivisissa indeksirahastoissa. Koska passiivinen rahasto pyrkii vain seuraamaan indeksiä, sen hallinnointiin liittyvät kulut ja salkunhoitajan aktiivisen työn kustannukset ovat yleensä pienemmät.
 • Aktiivinen indeksirahasto: Aktiivisissa indeksirahastoissa kulut voivat olla korkeammat. Tämä johtuu siitä, että aktiivinen salkunhoito vaatii enemmän resursseja ja osaamista. Salkunhoitajan aktiiviset päätökset ja kaupankäynti voivat aiheuttaa korkeampia transaktiokuluja.

Valinta passiivisen ja aktiivisen indeksirahaston välillä riippuu sijoittajan mieltymyksistä ja sijoitusstrategiasta. Passiiviset indeksirahastot ovat suosittuja sijoittajien keskuudessa, jotka haluavat saavuttaa markkinoiden keskimääräistä tuottoa alhaisemmilla kuluilla. Aktiiviset indeksirahastot voivat houkutella sijoittajia, jotka uskovat salkunhoitajan kykyyn ylittää markkinoiden keskimääräinen tuotto.

rahastosijoittaminen

Indeksirahastojen tuotto-odotus

Indeksirahastojen tuotto-odotus perustuu indeksin, jota rahasto pyrkii seuraamaan, historialliseen kehitykseen. Indeksirahastojen tavoitteena on jäljitellä kyseisen indeksin tuottoa mahdollisimman tarkasti. On kuitenkin tärkeää muistaa, että menneet tuotot eivät takaa tulevia tuottoja, ja indeksin suoritus voi vaihdella ajan myötä.

Indeksirahastoon sijoittamalla voi odottaa saavansa indeksin keskimääräisen tuoton. Indeksirahastot pyrkivät seuraamaan valittua indeksiä eivätkä yleensä pyri voittamaan markkinoita tekemällä aktiivisia valintoja osakkeiden painotuksissa. Esimerkiksi Helsingin pörssin keskimääräinen tuotto pitkällä aikavälillä on ollut noin 7 % vuodessa. Jos sijoittaja olisi sijoittanut indeksiin, joka seuraa Helsingin pörssiä, hän olisi keskimäärin saanut 7 % vuotuisen tuoton.

Tosiasiassa Helsingin pörssin pitkän aikavälin keskimääräinen tuotto on hieman yli 7 %.

OMXH25-indeksirahasto

OMXH25-indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii seuraamaan Helsingin pörssin OMXH25-indeksin kehitystä. OMXH25 on Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman ja arvokkaimman yhtiön muodostama osakeindeksi. Se kattaa laajan valikoiman eri toimialojen yrityksiä Suomessa.

OMXH25-indeksirahasto sijoittaa varansa siten, että sen osuudet vastaavat mahdollisimman tarkasti indeksin osakkeiden painotusta. Tämä tarkoittaa, että rahaston tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman tarkka seurausindeksinsä tuotto ilman aktiivisia valintoja tai näkemyksiä yksittäisistä osakkeista.

Sijoittamalla OMXH25-indeksirahastoon, sijoittaja voi saavuttaa suunnilleen saman tuoton kuin OMXH25-indeksi tarjoaa. Rahaston kulut voivat vaihdella eri rahastojen välillä, ja ne kannattaa tarkistaa ennen sijoituspäätöstä. Tyypillisesti indeksirahastojen kulut ovat kuitenkin alhaisemmat kuin aktiivisesti hoidettujen rahastojen kulut.

OMXH25-indeksirahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat saavuttaa laajan hajautuksen suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja hyötyä OMXH25-indeksin kehityksestä. On tärkeää tehdä perusteellista tutkimusta rahaston historiallisesta kehityksestä, kulutasoista ja sijoitusstrategiasta ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Maksaako rahastot osinkoja?

Kyllä, osa rahastoista maksaa osinkoja sijoittajilleen. Rahaston osingot tulevat pääasiassa sen salkussa olevista osakkeista, joista rahasto omistaa osuuksia. Kun osakkeet maksavat osinkoja, rahasto saa näistä osingoista tuloja, jotka jaetaan sitten sijoittajille.

Osingot voidaan jakaa joko käteisenä tai uudelleensijoittaa rahaston osuuksiin. Käteisosingot tarkoittavat sitä, että sijoittaja saa osingot suoraan rahastostaan rahana. Uudelleensijoitettavat osingot puolestaan käytetään ostamaan lisää rahaston osuuksia, mikä kasvattaa sijoittajan omistusta rahastossa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikki rahastot eivät maksa osinkoja. Esimerkiksi tietyt indeksirahastot tai kasvuosake-rahastot voivat olla suuntautuneita pääasiassa arvonnousuun eivätkä jaa säännöllisesti osinkoja. Tämä riippuu rahaston sijoitusstrategiasta ja tavoitteista.

Sijoittajan kannattaa tarkistaa rahaston säännöt, sijoitusprospekti tai rahaston tarjoama asiakirja selvittääkseen, miten kyseinen rahasto käsittelee osinkoja ja mitä odottaa osinkomaksujen suhteen.

Indeksirahastot ja korkoa korolle -ilmiö

Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa sitä, että sijoituksen tai lainan korko ansaitsee tai kertyy korkoa ajan kuluessa. Kun sijoituksen tai lainan korko lisätään alkuperäiseen pääomaan tai lainasummaan, se muodostaa uuden perustan, jonka perusteella seuraavan jakson korko lasketaan.

Tämä tarkoittaa, että korko ei ainoastaan kerry alkuperäiselle pääomalle, vaan myös kertyneelle korolle. Sitä mukaa kun aika kuluu, korkoa kertyy yhä suuremmalle pääomalle, mikä johtaa korkotulojen eksponentiaaliseen kasvuun pitkällä aikavälillä.

Esimerkki korkoa korolle -ilmiöstä:

Oletetaan, että sijoitat 1000 euroa sijoitustilille, joka tarjoaa 5 % vuotuisen koron. Ensimmäisen vuoden lopussa saat 5 % korkoa, jolloin tililläsi on 1050 euroa. Toisena vuonna saat 5 % koron 1050 eurosta, jolloin tililläsi on 1102,50 euroa. Tätä jatketaan vuosi toisensa perään.

Mitä pidemmän aikavälin ajan sijoituksen annat kasvaa, sitä enemmän korkoa korolle -ilmiö vaikuttaa. Alussa koron kertyminen voi tuntua hitaalta, mutta pitkällä aikavälillä se voi tuottaa merkittävän kasvun.

Korkoa korolle -ilmiö on tärkeä sijoittajille ja lainanottajille, koska se korostaa ajan merkitystä sijoittamisessa ja velan takaisinmaksussa. Sijoittajat voivat hyödyntää korkoa korolle -ilmiötä pitkäaikaisissa sijoituksissaan, kun taas lainanottajat voivat joutua maksamaan suuremman summan takaisin lainastaan pitkän aikavälin aikana.

Osakkeet vai rahastot – mihin sijoittaa?

Päätös sijoittaa suoraan osakkeisiin tai indeksirahastoon riippuu sijoittajan henkilökohtaisista tavoitteista, riskinsietokyvystä ja sijoitushorisontista. Tässä on muutamia tekijöitä, jotka voivat auttaa harkitsemaan kumpi vaihtoehto sopii paremmin:

Suoraan osakkeisiin sijoittaminen:

 1. Mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin: Sijoittamalla suoraan osakkeisiin voit tehdä yksilöllisiä valintoja ja rakentaa oman salkkusi valitsemistasi yhtiöistä. Tämä voi olla houkuttelevaa, jos haluat aktiivisesti tutkia yrityksiä ja uskot kykyysi valita voittajayhtiöitä.

 2. Mahdollinen suurempi tuotto: Suoraan osakkeisiin sijoittamalla on mahdollista saada suurempia tuottoja, jos onnistuu valitsemaan menestyviä yhtiöitä tai tekemään oikea-aikaisia kauppoja. Samalla riski on kuitenkin suurempi, koska yksittäisten osakkeiden arvo voi vaihdella merkittävästi ja yritysriskit voivat vaikuttaa sijoitusten arvoon.

Indeksirahastoon sijoittaminen:

 1. Hajautus: Indeksirahasto tarjoaa automaattisen hajautuksen, sillä se sijoittaa useisiin eri osakkeisiin tai muihin sijoituskohteisiin, jotka muodostavat indeksin. Tämä voi auttaa pienentämään riskiä, koska yhden yhtiön huono suoritus ei vaikuta kokonaistuottoon yhtä voimakkaasti.

 2. Alhaisemmat kulut: Indeksirahastot yleensä tarjoavat alhaisemmat hallinnointikulut verrattuna aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin. Tämä voi olla etu pitkällä aikavälillä, sillä kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon voi olla merkittävä.

 3. Helppous ja passiivisuus: Indeksirahastot eivät vaadi aktiivista seurantaa tai jatkuvaa päätöksentekoa. Ne sopivat sijoittajille, jotka haluavat helpon ja yksinkertaisen tavan sijoittaa ilman jatkuvaa huomiota markkinoihin.

Netin palveluntarjoajat indeksirahastoihin

Indeksirahastot ovat viime vuosina saavuttaneet suuren suosion sijoittajien keskuudessa, mikä on johtanut laajaan valikoimaan eri vaihtoehtoja eri palveluntarjoajilta. Yleisesti ottaen indeksirahastot tarjoavat matalat kulut, mutta kulujen taso voi vaihdella eri palveluntarjoajien rahastojen välillä. Alla on tietoa eri pankkien ja palveluntarjoajien indeksirahastoista ja niiden kulutasoista.

Nordnetin indeksirahastot

Nordnet on pohjoismainen online-sijoituspalvelu, joka tarjoaa myös erilaisia indeksirahastoja sijoittajille. Nordnetin indeksirahastot seuraavat eri indeksejä ja tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiaan eri toimialoille ja markkinoille. Tässä muutamia keskeisiä seikkoja Nordnetin indeksirahastoista:

 1. Indeksirahastojen valikoima: Nordnet tarjoaa laajan valikoiman indeksirahastoja, jotka seuraavat eri indeksejä kansainvälisillä ja kotimaisilla markkinoilla. Valikoima sisältää esimerkiksi maailmanlaajuisia indeksirahastoja, Pohjoismaiden indeksirahastoja, Suomi-indeksirahastoja ja muita alueellisia indeksirahastoja. Näiden rahastojen avulla sijoittaja voi valita sijoituskohteen, joka vastaa hänen sijoitusstrategiaansa ja tavoitteitaan.

 2. Kulut: Nordnetin indeksirahastojen kulut voivat vaihdella rahastojen välillä. On tärkeää tarkistaa rahastojen hallinnointipalkkiot ja muut mahdolliset kulut ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Nordnet pyrkii tarjoamaan kilpailukykyiset kulut asiakkailleen.

 3. Sijoitusstrategia: Nordnetin indeksirahastot toimivat passiivisina rahastoina, eli niiden tavoitteena on seurata tarkasti valittua indeksiä eikä tehdä aktiivisia sijoituspäätöksiä yksittäisistä osakkeista tai sijoituskohteista. Tämä tarkoittaa, että salkunhoito on automatisoitua ja indeksin muutokset heijastuvat rahaston salkkuun.

 4. Verotus: Nordnetin indeksirahastot noudattavat verolainsäädäntöä siinä maassa, missä rahasto on rekisteröity. Sijoittajan tulee huomioida mahdolliset veroseuraamukset, kuten myyntivoittojen verotus, ja neuvotella veroneuvojan kanssa asiasta.

eToro indeksirahastot

eToro on online-sijoitus- ja kaupankäyntialusta, joka tarjoaa myös mahdollisuuden sijoittaa erilaisiin indeksirahastoihin. eToro tarjoaa käyttäjilleen pääsyn laajaan valikoimaan indeksirahastoja eri markkinoilta ympäri maailmaa. Tässä muutamia keskeisiä seikkoja eToron indeksirahastoista:

 1. Indeksirahastojen valikoima: eTorolla on tarjolla useita eri indeksirahastoja, jotka seuraavat eri indeksejä eri markkinoilla. Valikoima sisältää esimerkiksi S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones, FTSE 100 ja DAX indeksejä. Voit valita eri markkinoilta ja toimialoilta sopivan indeksirahaston sijoitustesi tarpeisiin.

 2. Helppo ja käyttäjäystävällinen alusta: eToron alusta on suunniteltu helpoksi ja intuitiiviseksi käyttää. Voit löytää ja vertailla eri indeksirahastoja, tarkastella niiden tuottohistoriaa ja muita tärkeitä tietoja. eToro tarjoaa myös sosiaalisen kaupankäynnin ominaisuuksia, jotka mahdollistavat muiden sijoittajien seuraamisen ja heidän kauppojensa kopiointi.

 3. Mahdollisuus sijoittaa pienillä summilla: eTorolla voit sijoittaa indeksirahastoihin jopa pienillä summilla. Voit aloittaa sijoittamisen pienellä pääomalla ja lisätä sijoituksiasi vähitellen tarpeen mukaan. Tämä tekee indeksirahastoihin sijoittamisen helpoksi ja saavutettavaksi myös aloitteleville sijoittajille.

 4. Mahdollisuus pitkäaikaiseen sijoittamiseen: Indeksirahastot sopivat yleensä pitkäaikaiseen sijoittamiseen, ja eToro tarjoaa mahdollisuuden pitää sijoituksesi pidempään. Voit hyödyntää indeksirahastojen hajautusta ja keskimääräistä markkinatuottoa pitkällä aikavälillä.

On tärkeää huomata, että eToron tarjoamat indeksirahastot ovat rahoitusjohdannaisia, joiden tuotto perustuu indeksin kehitykseen. Osakkeiden tai indeksien suoraan omistamiseen verrattuna eToron indeksirahastot ovat johdannaisia, ja niiden arvo voi olla alttiimpi markkinoiden vaihteluille ja rahoitusinstrumenttien hintamuutoksille.

OP indeksirahastot

Op on suomalainen pankki ja rahoitusalan toimija, joka tarjoaa myös erilaisia indeksirahastoja sijoittajille. Op indeksirahastot seuraavat eri indeksejä ja tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiaan eri toimialoille ja markkinoille. Tässä muutamia keskeisiä seikkoja Op:n indeksirahastoista:

 1. Indeksirahastojen valikoima: Op tarjoaa useita erilaisia indeksirahastoja, jotka seuraavat eri indeksejä eri markkinoilta. Valikoima sisältää esimerkiksi Suomi-indeksirahaston, Pohjoismaiden indeksirahaston ja maailmanlaajuisen indeksirahaston. Näiden rahastojen avulla sijoittaja voi valita sijoituskohteen, joka vastaa hänen sijoitusstrategiaansa ja tavoitteitaan.

 2. Kulut: Op indeksirahastojen kulut voivat vaihdella rahastojen välillä. On tärkeää tarkistaa rahastojen hallinnointipalkkiot ja muut mahdolliset kulut ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Op pyrkii tarjoamaan kilpailukykyiset kulut asiakkailleen.

 3. Hallinnointi: Op:n indeksirahastot toimivat passiivisina rahastoina, eli niiden tavoitteena on seurata tarkasti valittua indeksiä eikä tehdä aktiivisia sijoituspäätöksiä yksittäisistä osakkeista tai sijoituskohteista. Tämä tarkoittaa, että salkunhoito on automatisoitua ja indeksin muutokset heijastuvat rahaston salkkuun.

 4. Verotus: Op indeksirahastot noudattavat Suomen verolainsäädäntöä. Rahastojen myyntivoitot voivat aiheuttaa veroseuraamuksia, kuten pääomatuloveroa. On tärkeää tarkistaa rahastojen verotusjärjestelyt ja neuvotella veroneuvojan kanssa mahdollisista veroseuraamuksista.

Nordean indeksirahastot

Nordea on pohjoismainen pankki, joka tarjoaa erilaisia sijoituspalveluita, mukaan lukien indeksirahastoja. Indeksirahastot ovat sijoitusrahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan tiettyä markkina- tai indeksin tuottoa. Ne ovat suosittuja sijoitusvaihtoehtoja, koska ne tarjoavat hajautetun sijoitusportfolion ja ovat usein kustannustehokkaampia kuin aktiivisesti hoidetut rahastot.

Nordean indeksirahastot tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa eri markkinoille ja omaisuusluokkiin hajautetusti ja kustannustehokkaasti. Nordealla on useita erilaisia indeksirahastoja, jotka kattavat eri alueet ja omaisuusluokat, kuten osakkeet, joukkovelkakirjat ja kiinteistöt.

Indeksirahastot toimivat siten, että ne ostavat salkkuunsa samat arvopaperit ja painotukset kuin seurattava indeksi. Esimerkiksi, jos Nordean indeksirahasto pyrkii seuraamaan johonkin osakeindeksiin, kuten OMX Helsinki 25 -indeksiin, rahasto ostaa samat osakkeet ja painotukset kuin kyseinen indeksi. Tavoitteena on saavuttaa samanlainen tuotto kuin indeksillä.

Nordean indeksirahastot tarjoavat sijoittajille useita etuja. Ensinnäkin, niiden kustannukset ovat yleensä alhaisemmat kuin aktiivisesti hoidettujen rahastojen, koska niiden hoitoon ei liity yhtä paljon analyysejä ja päätöksentekoa. Toiseksi, indeksirahastot tarjoavat automaattisen hajautuksen eri sijoituskohteisiin, mikä voi vähentää riskiä. Kolmanneksi, ne ovat helppoja ja käteviä sijoitusvaihtoehtoja, koska ne ovat saatavilla Nordean verkkopalvelun kautta ja sijoittaja voi valita itselleen sopivan rahaston.

Indeksirahastojen riskit

Vaikka indeksirahastot ovat suosittuja sijoitusvaihtoehtoja, niihin liittyy myös tiettyjä riskejä, jotka sijoittajan tulee ottaa huomioon. Tässä on muutamia indeksirahastojen riskitekijöitä:

 1. Markkinariski: Indeksirahastojen tuotot ovat alttiita markkinoiden kehitykselle. Jos sijoitettavien omaisuuserien, kuten osakkeiden tai joukkovelkakirjojen, arvot laskevat markkinoilla, myös indeksirahaston arvo voi laskea. Tämä riski koskee kaikkia sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat markkinoille.

 2. Indeksin seurannan riski: Indeksirahaston tavoitteena on seurata tiettyä indeksiä. On kuitenkin mahdollista, että rahaston hallinnoija ei pysty täysin toistamaan indeksin kehitystä. Tämä voi johtua esimerkiksi kuluista, rahaston käteispainosta tai verotukseen liittyvistä syistä. Täydellisen seurannan puuttuminen voi aiheuttaa eroa indeksin tuoton ja rahaston tuoton välillä.

 3. Omaisuusluokan riski: Indeksirahastot voivat sijoittaa erilaisiin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai kiinteistöihin. Jokaisella omaisuusluokalla on omat riskinsä. Esimerkiksi osakkeisiin sijoittamiseen liittyy osakeriski, joka johtuu yksittäisten osakkeiden arvonvaihteluista. Joukkovelkakirjasijoitukset taas altistuvat korkoriskeille ja luottoriskeille. Sijoittajan tulee olla tietoinen sijoituskohteiden omaisuusluokan riskeistä.

 4. Hallinnollinen riski: Indeksirahastoja hallinnoivat yleensä rahastonhoitajat tai pankit. Heidän päätöksensä ja kykynsä seurata indeksiä voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Sijoittajan tulee arvioida rahaston hoitajan taitoja ja kokemusta ennen sijoittamista.

 5. Likviditeettiriski: Jos indeksirahastoon sijoittaneet haluavat myydä osuuksiaan samanaikaisesti suuren määrän kanssa, rahaston likviditeetti voi olla haasteellinen. Tällaisessa tilanteessa rahastonhoitajalla voi olla vaikeuksia myydä salkun omaisuutta nopeasti ja edullisesti, mikä voi aiheuttaa hintaeroja rahaston arvon ja sen todellisen salkun arvon välillä.

Indeksirahastojen verotus

Indeksirahaston verotus riippuu sijoittajan asuinmaan verolainsäädännöstä ja verosäännöistä. Käyn tässä yleisesti läpi indeksirahastojen verotukseen liittyviä seikkoja, mutta on tärkeää huomioida, että verosäännöt voivat vaihdella eri maissa ja vuosittain, joten kannattaa aina tarkistaa ajantasaiset tiedot oman maan veroviranomaisilta tai veroneuvojalta.

 1. Osingot: Indeksirahasto voi jakaa osinkoja, jotka voivat olla veronalaisia tuloja sijoittajalle. Osinkojen verokohtelu riippuu sijoittajan asuinmaan verosäännöistä. Joissain maissa osinkotulot voidaan verottaa lähdeverona, kun taas toisissa maissa ne sisällytetään sijoittajan kokonaistuloihin.

 2. Myyntivoitot: Jos sijoittaja myy indeksirahasto-osuuksiaan voitolla, kyseinen myyntivoitto voi olla veronalaista pääomatuloa. Verokohtelu voi vaihdella sen mukaan, kuinka kauan sijoitusta on pidetty (ns. omistusaika). Joissain maissa pidempään kuin tietyn ajan omistetut sijoitukset voivat nauttia verohelpotuksista, kuten alennetusta verokannasta.

 3. Verotuspohja: Indeksirahaston verotettava pohja muodostuu sen salkussa olevien arvopapereiden arvonmuutoksista, kuten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen arvon muutoksista. Tämä verotuspohja voi vaikuttaa sijoittajan verotettavaan tuloon, kun hän myy osuuksiaan tai rahasto jakaa osinkoja.

 4. Verotus lyhytaikaisesta kaupankäynnistä: Jos sijoittaja käy lyhytaikaista kauppaa indeksirahastoilla, joissa hän ostaa ja myy osuuksia nopeasti voiton tavoittelun vuoksi, jotkut maat voivat soveltaa erityisiä verosääntöjä tällaiseen aktiiviseen kaupankäyntiin. Tällaisissa tapauksissa verotus voi erota pitkäaikaisesta sijoittamisesta.

 5. Verovapaat tilit: Joissain maissa on mahdollista sijoittaa indeksirahastoihin erityisillä verovapailla tileillä, kuten ISA (Individual Savings Account) Iso-Britanniassa tai TFSA (Tax-Free Savings Account) Kanadassa. Tällaisilla tileillä sijoitusten tuotot ja myyntivoitot voivat olla verovapaita.

Usein kysytyt kysymykset

Indeksirahastot ovat sijoitusrahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan tietyn markkina- tai indeksin tuottoa. Ne sijoittavat varansa samoihin arvopapereihin ja painotuksiin kuin seurattava indeksi. Tavoitteena on saavuttaa samanlainen tuotto kuin indeksillä, ja ne tarjoavat sijoittajille hajautetun sijoitusportfolion eri markkinoille ja omaisuusluokkiin.

Indeksirahastot tarjoavat useita etuja sijoittajille. Ensinnäkin, niiden kustannukset ovat yleensä alhaisemmat kuin aktiivisesti hoidettujen rahastojen, mikä johtuu vähäisemmästä analyysistä ja päätöksenteosta. Toiseksi, indeksirahastot tarjoavat automaattisen hajautuksen eri sijoituskohteisiin, mikä voi vähentää riskiä. Kolmanneksi, ne ovat helppoja ja käteviä sijoitusvaihtoehtoja, sillä ne ovat yleensä saatavilla verkkopalvelujen kautta ja sijoittaja voi valita itselleen sopivan rahaston.

Indeksirahastoihin liittyy joitakin riskejä. Ensinnäkin, markkinariski vaikuttaa rahaston tuottoon, sillä jos sijoituskohteiden arvot laskevat markkinoilla, myös rahaston arvo voi laskea. Toiseksi, indeksirahaston tuotto voi poiketa hieman seurattavan indeksin tuotosta johtuen seurannan virheestä tai kuluista. Lisäksi jokainen omaisuusluokka, kuten osakkeet tai joukkovelkakirjat, sisältää omat riskinsä, joihin indeksirahastot ovat alttiita.

Indeksirahastojen verotus riippuu sijoittajan asuinmaan verolainsäädännöstä. Osingot, myyntivoitot ja verotettava pohja voivat olla veronalaista tuloa. Verokohtelu voi vaihdella sen mukaan, kuinka kauan sijoitusta on pidetty, ja joissain maissa voi olla erityisiä verohelpotuksia pitkäaikaisesta sijoittamisesta. Verosäännöt voivat vaihdella eri maissa ja vuosittain, joten on tärkeää tarkistaa ajantasaiset tiedot veroviranomaisilta.