Kotimaan Energia

Kotimaan Energia ja Fortum yhdistyivät

Kotimaan Energia ja Fortum ovat ilmoittaneet yhdistyvänsä. Tämä fuusio luo Suomen energiamarkkinoille entistä vahvemman toimijan. Yhdistymisen myötä uuden yrityksen tavoitteena on panostaa uusiutuvan energian tuotantoon, parantaa energiatehokkuutta ja edistää kestävää kehitystä.

Fuusion etuja molemmille yrityksille ovat muun muassa kustannussäästöt, laajempi asiakaskunta ja yhteisten resurssien tehokkaampi käyttö. Yhdistymisen myötä myös kilpailu energiamarkkinoilla saattaa kiristyä, mikä voi johtaa parempiin tarjouksiin ja palveluihin kuluttajille.

Yritysten yhdistyminen voi kuitenkin herättää huolta kilpailuviranomaisissa, sillä molemmat yritykset ovat jo ennestään merkittäviä toimijoita Suomen energiamarkkinoilla. Viranomaiset saattavatkin vaatia yrityksiltä joitakin toimenpiteitä kilpailun turvaamiseksi.

Uuden yrityksen nimi, strategia ja johto julkistetaan todennäköisesti lähiaikoina. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä fuusio vaikuttaa Suomen energiasektoriin ja millaisia mahdollisuuksia se avaa uusiutuvan energian kehittämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Sähkön hinta

Sähkön hinta vaihtelee monien tekijöiden, kuten markkinahinnan, tuotantokustannusten, sähköveron ja arvonlisäveron perusteella. Hintaan vaikuttavat myös kysynnän ja tarjonnan vaihtelut, sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat ja kansainväliset energiapolitiikat. Lisäksi sähkön hinta voi erota eri sähkönmyyjien ja sopimustyyppien välillä.

Sähkösopimukset voidaan jakaa karkeasti kahteen päätyyppiin: määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin. Määräaikaisissa sopimuksissa hinta on kiinteä sopimuskauden ajan, kun taas toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa hinta voi vaihdella esimerkiksi kuukausittain markkinahintojen mukaan.

Sähkön hintaa voi seurata esimerkiksi Nord Pool -sähköpörssin kautta, jossa Pohjoismaiset ja Baltian sähkömarkkinat kohtaavat. Nord Poolin päivittäiset spot-hinnat antavat käsityksen siitä, millä hinnalla sähköä on ostettu ja myyty tietyllä hetkellä. Huomioon on kuitenkin otettava, että kuluttajalle laskutettava hinta sisältää myös siirtohinnat, verot ja mahdolliset muut kulut.

Sähkön hinta voi vaihdella päivittäin ja jopa tunneittain, joten kuluttajien kannattaa vertailla sähkönmyyjien tarjouksia ja valita sopimus, joka vastaa parhaiten heidän tarpeitaan ja budjettiaan.

Kotimaan Energia sähkö

Kotimaan Energia on suomalainen sähkönmyyntiyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia sähkösopimuksia ja -palveluita. Koska Kotimaan Energia on yhdistynyt Fortumin kanssa, uuden yrityksen tarjoamat sähkösopimukset voivat poiketa aikaisemmista Kotimaan Energian sopimuksista. Uuden yrityksen sähkösopimuksiin voi kuulua esimerkiksi:

 1. Määräaikaiset sopimukset: Näissä sopimuksissa hinta on kiinteä sovitun sopimuskauden ajan, mikä voi tarjota ennustettavuutta sähkölaskuihin.

 2. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset: Nämä sopimukset ovat joustavampia, mutta niiden hinta voi vaihdella esimerkiksi markkinahintojen mukaan. Sopimus voidaan yleensä irtisanoa lyhyellä varoitusajalla.

 3. Uusiutuvaan energiaan perustuvat sopimukset: Asiakkaat voivat valita sähkösopimuksen, jonka sähkö tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli-, aurinko- tai vesivoimasta. Tämä on ympäristötietoisten kuluttajien suosima vaihtoehto.

 4. Pörssisähkösopimukset: Näissä sopimuksissa sähkön hinta määräytyy suoraan sähköpörssin, kuten Nord Poolin, mukaan. Pörssisähkösopimuksissa hinta voi vaihdella tunneittain, ja ne sopivat kuluttajille, jotka haluavat hyödyntää markkinahintojen vaihteluita.

Sähkösopimusten lisäksi yritys voi tarjota energiatehokkuuspalveluita, kuten energianeuvontaa ja -auditointeja, sekä erilaisia tuotteita ja ratkaisuja sähkölämmitykseen ja sähköajoneuvojen lataamiseen. Asiakkaiden kannattaa vertailla eri sähkönmyyjien tarjouksia ja valita sopimus, joka parhaiten vastaa heidän tarpeitaan ja budjettiaan.

Hyvä Diili 24 kk

”Hyvä Diili 24 kk” viittaa 24 kuukauden määräaikaiseen sähkösopimukseen, jossa sähkön hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Tällaiset sopimukset tarjoavat asiakkaille ennustettavuutta ja suojaa markkinahintojen vaihteluilta, koska sähkön hinta ei muutu sopimuskauden aikana.

Määräaikaiset sopimukset, kuten ”Hyvä Diili 24 kk”, sopivat erityisesti niille asiakkaille, jotka haluavat pitkäaikaista hintavakautta ja turvaa energiakustannuksissaan. Määräaikaisilla sopimuksilla voi olla myös muita etuja, kuten alennuksia tai lisäpalveluita, jotka tekevät sopimuksesta houkuttelevan.

Kun valitset sähkösopimusta, on tärkeää vertailla eri sähköyhtiöiden tarjouksia ja huomioida sopimusten eri ominaisuudet, kuten hinta, sopimuskausi ja ehdot. Muista myös tarkistaa, sisältyykö sopimukseen muita kuluja, kuten perusmaksuja, ja onko sähkö tuotettu uusiutuvista energialähteistä, jos se on sinulle tärkeää.

NettoDiili 24 kk

”NettoDiili 24 kk” viittaa myös 24 kuukauden määräaikaiseen sähkösopimukseen, mutta tämäntyyppisessä sopimuksessa sähkön hinta perustuu sähköpörssin hinnan ja jonkin kiinteän marginaalin yhdistelmään. Tämä tarkoittaa, että hinta muuttuu sähköpörssin hinnan mukaan, mutta asiakkaalle lisätään kiinteä marginaali, joka ei muutu sopimuskauden aikana.

NettoDiili 24 kk -sopimus sopii kuluttajille, jotka haluavat hyötyä sähköpörssin hintavaihteluista ja samalla varmistaa, että kiinteät kulut pysyvät ennallaan koko sopimuskauden ajan. Tämäntyyppisissä sopimuksissa hinta voi vaihdella kuukausittain tai jopa päivittäin, mutta kiinteä marginaali tarjoaa jonkin verran suojaa suurilta hinnanmuutoksilta.

Kun valitset sähkösopimusta, on tärkeää vertailla eri sähköyhtiöiden tarjouksia ja huomioida sopimusten eri ominaisuudet, kuten hinta, sopimuskausi ja ehdot. Muista myös tarkistaa, sisältyykö sopimukseen muita kuluja, kuten perusmaksuja, ja onko sähkö tuotettu uusiutuvista energialähteistä, jos se on sinulle tärkeää.

Helppo Diili – yleissähköä ilman määräaikaa

”Helppo Diili” voi olla toistaiseksi voimassa oleva yleissähkösopimus, joka ei sisällä määräaikaa. Tällaiset sopimukset ovat joustavia ja tarjoavat asiakkaille vapauden vaihtaa sopimusta tai sähköyhtiötä ilman sopimuskauden päättymistä koskevia rajoituksia. Yleensä toistaiseksi voimassa olevat sopimukset voidaan irtisanoa lyhyellä varoitusajalla, esimerkiksi kuukauden sisällä.

Helppo Diili -tyyppisessä sopimuksessa sähkön hinta voi vaihdella markkinahintojen mukaan, mutta se voi myös sisältää kiinteän marginaalin, joka ei muutu sopimuksen aikana. Tämäntyyppiset sopimukset sopivat kuluttajille, jotka haluavat joustavuutta ja eivät halua sitoutua pitkäaikaiseen sähkösopimukseen.

Kun vertailet eri sähkösopimuksia, huomioi seuraavat seikat:

 1. Hinta: Tarkista sähkön hinta kilowattitunnilta (kWh) ja mahdolliset perusmaksut. Vertaile eri sähköyhtiöiden tarjouksia löytääksesi parhaan hinnan.

 2. Ehdot: Lue sopimusehdot huolellisesti, jotta ymmärrät sopimuksen sisällön ja velvoitteet.

 3. Irtisanomisaika: Selvitä, mikä on sopimuksen irtisanomisaika. Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa irtisanomisaika on yleensä lyhyt, esimerkiksi 14 päivää tai yksi kuukausi.

 4. Energialähde: Jos ympäristöystävällisyys on sinulle tärkeää, tarkista, onko sähkö tuotettu uusiutuvista energialähteistä.

Muista, että joustavuus ja vapaus vaihtaa sopimusta voi olla tärkeämpää kuin pelkkä halpa hinta. Valitse sähkösopimus, joka parhaiten vastaa tarpeitasi ja budjettiasi.

Kotimaan energia jpg

Halpaa sähköä Kotimaan Energialta

Kotimaan Energia tarjoaa useita erilaisia sähkösopimuksia, joista voi löytää edullisia vaihtoehtoja. Koska Kotimaan Energia on yhdistynyt Fortumin kanssa, uuden yrityksen tarjonta voi poiketa aiemmasta. Joka tapauksessa, halvan sähkösopimuksen löytämiseksi kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:

 1. Sähkön hinta: Vertaile eri sähköyhtiöiden tarjouksia ja hinnastoja. Tarkista sähkön hinta kilowattitunnilta (kWh) ja kiinnitä huomiota sekä energian hintaan että mahdollisiin perusmaksuihin.

 2. Sopimustyypit: Harkitse, sopiiko sinulle paremmin määräaikainen sopimus, jossa hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan, vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa hinta voi vaihdella markkinahintojen mukaan. Pörssisähkösopimuksissa hinta määräytyy suoraan sähköpörssin mukaan, joka voi johtaa edullisiin hintoihin, jos markkinahinnat ovat alhaiset.

 3. Kampanjat ja alennukset: Sähköyhtiöt voivat tarjota alennuksia tai erikoistarjouksia uusille asiakkaille. Tarkista, onko Kotimaan Energia -Fortum -yhdistelmäyrityksellä tarjolla kampanjoita, jotka voisivat pienentää sähkölaskuasi.

 4. Energialähde: Jos halpa sähkö on tärkeämpää kuin ympäristöystävällisyys, valitse sähkösopimus, joka ei välttämättä perustu uusiutuviin energialähteisiin. Kuitenkin, uusiutuvan energian hinta on laskenut viime vuosina, ja se voi olla kilpailukykyinen vaihtoehto.

Muista, että halvin sähkösopimus ei aina ole paras sopimus. Vertaile eri vaihtoehtoja ja valitse sopimus, joka vastaa parhaiten omia tarpeitasi ja budjettiasi.

Kotimaan Energia asiakaspalvelu

Kotimaan Energia ja Fortum ovat yhdistyneet, ja uuden yrityksen asiakaspalvelu vastaa molempien yritysten asiakkaiden kysymyksiin ja tarpeisiin. Asiakaspalvelun tavoittaminen on tärkeää, jotta voit saada apua sähkösopimuksiin, laskutukseen ja muihin energiaan liittyviin kysymyksiin liittyen.

Asiakaspalveluun voit olla yhteydessä seuraavilla tavoilla:

 1. Puhelin: Soita asiakaspalvelun puhelinnumeroon ja keskustele asiakaspalvelijan kanssa. Tarkista yrityksen verkkosivuilta ajankohtainen puhelinnumero ja aukioloajat.

 2. Sähköposti: Lähetä sähköpostia asiakaspalveluun osoitteeseen, jonka löydät yrityksen verkkosivuilta. Sähköpostiviestissä kannattaa kuvata kysymyksesi tai ongelmasi mahdollisimman tarkasti, jotta saat nopean ja täsmällisen vastauksen.

 3. Chat: Monet yritykset tarjoavat asiakaspalvelua myös chatin kautta. Tarkista, löytyykö yrityksen verkkosivuilta chat-palvelu ja ole yhteydessä asiakaspalvelijaan reaaliaikaisesti.

 4. Usein kysytyt kysymykset (FAQ): Yrityksen verkkosivuilta löytyy usein osio, jossa on vastauksia yleisiin kysymyksiin. Tarkista, löytyykö vastaus kysymykseesi täältä ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun.

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, muista olla kärsivällinen ja valmistautua antamaan tarvittavat tiedot, kuten asiakasnumero tai laskun tiedot, jotta asiakaspalvelija voi auttaa sinua tehokkaasti.

Kotimaan Energia sähkösopimus

Kotimaan Energia on yhdistynyt Fortumin kanssa, ja tämän yhdistymisen myötä tarjolla olevat sähkösopimukset voivat poiketa aiemmista Kotimaan Energian tarjouksista. Uusi yritys voi tarjota erilaisia sähkösopimuksia, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin ja budjetteihin. Yleisiä sähkösopimustyyppejä ovat:

 1. Määräaikaiset sopimukset: Näissä sopimuksissa hinta on kiinteä sovitun sopimuskauden ajan, mikä voi tarjota ennustettavuutta sähkölaskuihin. Määräaikaiset sopimukset voivat olla esimerkiksi 12, 24 tai 36 kuukauden pituisia.

 2. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset: Nämä sopimukset ovat joustavampia, mutta niiden hinta voi vaihdella esimerkiksi markkinahintojen mukaan. Sopimus voidaan yleensä irtisanoa lyhyellä varoitusajalla.

 3. Uusiutuvaan energiaan perustuvat sopimukset: Asiakkaat voivat valita sähkösopimuksen, jonka sähkö tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli-, aurinko- tai vesivoimasta. Tämä on ympäristötietoisten kuluttajien suosima vaihtoehto.

 4. Pörssisähkösopimukset: Näissä sopimuksissa sähkön hinta määräytyy suoraan sähköpörssin, kuten Nord Poolin, mukaan. Pörssisähkösopimuksissa hinta voi vaihdella tunneittain, ja ne sopivat kuluttajille, jotka haluavat hyödyntää markkinahintojen vaihteluita.

Sähkösopimuksen valinnassa kannattaa vertailla eri sähköyhtiöiden tarjouksia ja huomioida sopimusten eri ominaisuudet, kuten hinta, sopimuskausi ja ehdot. Muista myös tarkistaa, sisältyykö sopimukseen muita kuluja, kuten perusmaksuja, ja onko sähkö tuotettu uusiutuvista energialähteistä, jos se on sinulle tärkeää. Valitse sähkösopimus, joka parhaiten vastaa omia tarpeitasi ja budjettiasi.

Usein kysytyt kysymykset

Yritysten yhdistyminen, kuten Fortumin ja Kotimaan Energian tapauksessa, voi johtua useista syistä. Vaikka en voi tarkalleen kertoa, miksi nämä kaksi yritystä päättivät yhdistyä, voin esittää joitakin yleisiä syitä, miksi yritykset saattavat tehdä tällaisen päätöksen:

 1. Kilpailukyvyn parantaminen: Yhdistymällä yritykset voivat yhdistää voimavaransa ja parantaa kilpailukykyään energia-alan markkinoilla. Tämä voi auttaa niitä saavuttamaan suuremman markkinaosuuden ja menestymään kilpailijoidensa rinnalla.

 2. Kustannussäästöt: Yritysten yhdistyessä ne voivat saavuttaa kustannussäästöjä esimerkiksi yhdistämällä hallinto- ja toimintarakenteita, vähentämällä päällekkäisiä työtehtäviä ja hyödyntämällä mittakaavaetuja.

 3. Laajentuminen ja kasvu: Yhdistymällä yritykset voivat laajentaa toimintaansa ja tarjontaansa, mikä voi auttaa niitä saavuttamaan uusia asiakkaita ja markkina-alueita. Tämä voi olla erityisen tärkeää alalla, joka on jatkuvassa muutoksessa, kuten energia-ala.

 4. Resurssien yhdistäminen: Yhdistymällä yritykset voivat yhdistää resurssejaan, kuten asiantuntemusta, teknologiaa ja infrastruktuuria. Tämä voi auttaa niitä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita sekä parantamaan nykyisiä toimintojaan.

 5. Strategiset syyt: Joissakin tapauksissa yritysten yhdistyminen voi olla osa laajempaa strategista suunnitelmaa, joka tähtää esimerkiksi markkina-aseman vahvistamiseen tai uusien liiketoiminta-alueiden kehittämiseen.

On tärkeää huomata, että yritysten yhdistyminen voi vaikuttaa niiden asiakkaisiin monin tavoin, kuten muuttamalla tarjolla olevia tuotteita ja palveluita, vaikuttamalla hintoihin tai muuttamalla asiakaspalvelun rakennetta. Asiakkaiden kannattaa seurata yritysten tiedotusta ja olla tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun saadakseen lisätietoja yhdistymisen vaikutuksista.

Koska Kotimaan Energia on yhdistynyt Fortumin kanssa, sähkösopimusten hinnat voivat poiketa aiemmista Kotimaan Energian tarjouksista. Emme pysty antamaan täsmällisiä hintatietoja, koska ne voivat vaihdella sopimustyypin, kulutustottumusten ja alueen mukaan. Lisäksi hinnat voivat muuttua ajan myötä markkinatilanteen mukaan.