Treidaus

Treidaus (englanniksi trading) tarkoittaa rahoitusinstrumenttien ostamista ja myymistä lyhyellä aikavälillä tavoitteena tehdä voittoa hintojen muutosten avulla. Rahoitusinstrumentteja voivat olla esimerkiksi osakkeet, valuutat, hyödykkeet ja indeksit. Treidaajat voivat käyttää erilaisia strategioita, kuten teknistä analyysia, perusteellista analyysia ja kaupankäyntisignaaleja, auttaakseen heitä tekemään päätöksiä. Treidaaminen voi tapahtua eri markkinoilla, kuten osake- ja valuuttamarkkinoilla sekä futuurimarkkinoilla. On tärkeää huomata, että treidaaminen sisältää aina riskin menettää rahaa, ja se vaatii huolellista suunnittelua ja jatkuvaa seurantaa.

Nykyään lähes kaikille tuttu termi on treidaaminen, josta on luettu paljon lehdistä, kuten esimerkiksi amerikkalaisesta Robinhood-palvelusta, jossa jotkut ovat äkkirikastuneet valtavasti ja toiset menettäneet viimeisetkin rahansa. Usein treidaamisesta puhutaan myös uhkapelaamisena. Onko treidaaminen vain trendi-ilmiö, jolla ei ole todellista arvoa vaurastumisen tavoittelussa, vai onko se varteenotettava vaihtoehto perinteiselle “osta ja unohda” -strategialle? Lue lisää alta.

Mitä on treidaaminen?

Treidaaminen tarkoittaa nopeaa kaupankäyntiä eri sijoitusvälineillä, joista yleisin vaihtoehto on osaketreidaus. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi valuutta-, krypto- ja indeksitreidaus sekä öljyn treidaus. Treidaajat pyrkivät tavoittelemaan suuria tuottoja lyhyessä ajassa ennustamalla muiden liikkeitä pörssissä ja hyötymällä kurssiliikkeistä. Vaikka treidaaminen saattaa vaikuttaa uudelta ilmiöltä, pitkäjänteinen osakesijoittaminen ja nopea treidaaminen ovat kilpailleet suuremmista tuotoista jo pitkään.

Treidaaminen katsotaan yleisesti ottaen riskisemmäksi sijoitusmuodoksi kuin perinteinen osakesijoittaminen. Väärin ymmärretyt kauppakulut tai muut riskit voivat johtaa pahoihin tappioihin pitkällä aikavälillä.

Nykyään tietoa treidaamisesta on helposti saatavilla ja periaatteessa kuka tahansa voi aloittaa treidaamisen pienellä alkupääomalla, jos kiinnostusta ja tarvittavaa tietoa löytyy. Kaikille markkinoille on avoin pääsy ja halukkaat voivat opiskella treidaamista niin paljon kuin haluavat.

Perinteisessä sijoittamisessa yhtiöitä tutkitaan huolellisesti ja osakkeiden ostopäätöstä harkitaan pitkän tähtäimen kannalta. Osakkeita pidetään usein jopa vuosikymmeniä, ja myynti voi tulla kyseeseen vain, jos yhtiön toiminnassa ilmenee epätoivottuja muutoksia, rahaa tarvitaan muuhun käyttöön tai löydetään tuottavampi sijoituskohde.

Treidaus sen sijaan on täysin erilaista. Yhtiön tulevaisuuden menestys, tunnusluvut ja osingot eivät välttämättä ole tärkeitä treidaajalle, joka käyttää volatiliteettia tehokkaasti lyhyellä aikavälillä. Treidaaja ennustaa kurssin vaihtelua ja pyrkii ostamaan halvalla ja myymään kalliilla. Vaikka treidausvoitot eivät välttämättä ole suuria yksittäisillä kaupoilla, ne voivat kasvaa merkittävästi, kun kauppoja tehdään paljon.

Treidaamalla tavoitellaan yleensä nopeampia voittoja kuin perinteisellä “osta ja pidä” -menetelmällä, joka voi vaatia pidempää aikaa. Toisaalta treidaaminen voi olla aikaa vievää, sillä kurssiliikkeitä täytyy seurata tarkasti.

Vaikka volatiliteetti voi aiheuttaa epävarmuutta, se on myös treidaamisen mahdollistava tekijä. Kurssivaihtelua tarvitaan, jotta osakkeita voi ostaa halvemmalla ja myydä kalliimmalla.

Opas: Aloita treidaus näin

Treidaus voi kuulostaa haastavalta ja siltä, että siihen tarvitaan monta kallista näyttöä ja muita välineitä. Tämä on osittain totta, mutta loppujen lopuksi treidaaminen ei ole niin vaikeaa kuin voisi kuvitella. Hyvä nettiyhteys ja toimiva tietokone ovat kuitenkin tärkeitä, jotta voidaan käyttää tarvittavia työkaluja treidaamisen tueksi. Useampi näyttö voi myös helpottaa markkina-analyysien hyödyntämistä. Treidaaminen voi olla melko helppo oppia, jos vain päättää paneutua asiaan.

Ahmi tietoa mahdollisimman paljon

Tietoa treidaamisesta on saatavilla monesta eri lähteestä, kuten kirjoista (esim. Jukka Lepikön “Treidaa kuin ammattilainen”), nettisivuilta, podcasteista ja äänikirjoista. Tehokas tapa oppia treidaamaan on keskustella kokeneemman henkilön kanssa ja opiskella laajemmin taloutta, mikä helpottaa kurssiliikkeiden ja ihmisten käyttäytymisen ennustamista pörssissä.

Ennen tositoimia on tärkeää harjoitella, ja treidausharjoituksia voi tehdä useilla sivustoilla ilman oikeaa rahaa. Myös kuvitteellisten kauppojen merkitseminen ylös ja niiden seuraaminen voi auttaa harjoittelemaan treidausta.

Mieti miten haluat toimia

On tärkeää päättää, haluaako vain kokeilla treidaamista vai tavoitella suuria voittoja heti alusta alkaen. Oma strategia kannattaa miettiä etukäteen ja yrittää pysyä siinä. Alussa kannattaa olla varovainen ja nostaa panoksia vasta, kun on saanut paremman käsityksen treidaamisesta. Virheiden ja tappioiden paikkaaminen on vaikeampaa kuin niiden välttäminen alussa.

Ei ole välttämättä järkevää lopettaa päivätyötä ja luottaa pelkästään treidaamiseen, mutta se voi olla mahdollista myöhemmin. On tärkeää harkita, uskaltaako käyttää vipua (eli velkaa) treidaamiseen vai toimia vain omien säästöjen varassa.

Aseta itsellesi tavoitteet

Treidaajan on helpompi seurata kehitystään, kun hänellä on jokin tavoite, jota kohti pyrkii. Yksi tavoite voi olla kassanhallinnan parantaminen, sillä varsinkin alussa on helppo menettää rahaa, jos toimii liian riskialttiisti. On tärkeää varmistaa, että oma talous kestää tappiollisia treidejä, sillä sanotaan, että 90% aloittavista treidaajista tekee tappiota ensimmäisen vuoden aikana. Kassanhallinta on siis ensiarvoisen tärkeää.

Valitse treidausalusta

On hyvä vertailla treidausalustoja ja niiden kuluja ja käyttöliittymää. Vaihtoehtoja on nykyään jo paljon ja niitä tulee todennäköisesti lisää treidaamisen suosion kasvaessa. Koska treidaus on nopeaa kaupankäyntiä ja kauppoja tehdään paljon, on hyvä suunnitella etukäteen verotusta varten. Osakkeiden treidaamisessa verotus on yleensä melko selkeää ja monet alustat hoitavat raportoinnin sijoittajan puolesta. Jos treidaa jotain muuta, verotusasiat kannattaa miettiä tarkemmin. Talleta rahaa ja kokeile!

Erilaiset tyylit treidaamiseen

Treidaamisessa on yhteinen periaate, mutta erilaisia treidaustyylejä on useita. Treidaaja voi valita itselleen sopivan tyylin käytettävissä olevan ajan tai omaan strategiaan parhaiten sopivan tyylin mukaan.

Positiotreidaaminen

Positiotreidaus tarkoittaa osakkeiden pitkäaikaista säilyttämistä salkussa, yleensä useita kuukausia tai jopa vuosia, mikä muistuttaa perinteistä osakesijoittamista. Positiotreidaajat käyttävät teknistä ja fundamenttianalyysiä päätöstensä tueksi. Lisäksi positiotreidaajat hyödyntävät usein lyhyeksimyyntiä eli shorttausta, mikä tarkoittaa osakkeiden myymistä ennen niiden omistamista. Shorttaajan tavoitteena on hyötyä osakkeen hinnan laskusta myynnin ja ostamisen välillä. Shorttaaja saa voiton hintaeron ja kulujen jälkeen.

Päivätreidaus

Päivätreidaus tarkoittaa nopeaa kaupankäyntiä, jossa treidaaja avaa ja sulkee positioita saman päivän aikana. Päivätreidaajat käyttävät usein teknistä analyysiä ja seuraavat tarkasti kurssigraafeja ja markkinoiden liikkeitä etsien mahdollisuuksia lyhyen aikavälin voittojen tekemiseen. Päivätreidaajat tekevät usein suuria määriä kauppoja päivässä ja käyttävät usein velkavipua mahdollisten tuottojen maksimoimiseksi, mikä kuitenkin tuo myös suuremman riskin. Päivätreidaus vaatii intensiivistä seurantaa ja voi olla hyvin stressaavaa.

Swing treidaaminen

Swing-treidaus tarkoittaa sijoitusposition pitämistä auki muutaman päivän tai jopa viikon ajan. Tämä treidaustyyli ei vaadi yhtä suurta sitoutumista ja jatkuvaa tietokoneen ääressä istumista kuin päivätreidaus. Tekninen analyysi on tärkeässä roolissa swing-treidauksessa, ja myynnit tehdään stop-loss-tasojen, tavoitetuottojen tai ennalta määrätyn ajan perusteella.

Skalppaus

Jos päiväkauppa tuntui hektiseltä, skalppaus on vielä hektisempää. Skalppaajat käyvät kauppaa vieläkin nopeammassa tahdissa, kaupan kesto on tyypillisesti muutamien sekuntien ja minuuttien välillä. Yksittäisen kaupan tuotto-odotus on täten vielä pienempi kuin päiväkauppaa tekevien. Skalppaus vaatii myös paljon aikaa ja keskittymistä, sillä tietokoneen äärestä ei voi kauan poistua välttämättä menettämättä hyviä osto- tai myyntimahdollisuuksia.

Osakesäästötili treidaaminen

Osakesäästötili on usein mielletty pitkäjänteisen ja perinteisen osakesijoittamisen välineeksi, kun taas treidaaminen nähdään modernina ja kikkailuna. Kuitenkin treidaaminen osakesäästötilillä on erittäin järkevää verotehokkuuden vuoksi.

Osakesäästötilin suurin etu on se, että sen sisällä tehdyistä kaupoista ei tarvitse maksaa veroa heti. Verot voitoista maksetaan vasta silloin, kun varoja nostetaan pois tililtä. Tämä mahdollistaa suuren määrän kauppoja ilman huolta veroseuraamuksista.

Osakesäästötilille voi tallettaa enintään 50 000 euroa, mutta tilin arvo voi kasvaa rajatta, mikäli tilin sisällä tehdyt kaupat ovat voitollisia tai tilille maksetaan osinkoja. Tili sopii hyvin suomalaisten osinkoa maksavien osakkeiden ostamiseen ja myös aktiiviselle treidaajalle, joka käy paljon kauppaa.

Osakesäästötilille on kuitenkin mahdollista ostaa vain osakkeita, joten muun treidaamisen mahdollisuus on rajoitettu. Verotus realisoituu vasta silloin, kun tililtä nostetaan varoja, joten korkoa korolle -ilmiötä ei pääse hyödyntämään yhtä hyvin kuin perinteisessä osakesijoittamisessa. Lisäksi tappioita ei voi vähentää verotuksessa heti, vaan vasta kun koko osakesäästötili lakkautetaan.

Jokaisella henkilöllä voi olla vain yksi osakesäästötili kerrallaan, ja jos vahingossa avaa useamman tilin, siitä seuraa sanktio verottajalta.

Työkalut treidaamiseen

Treidaajat käyttävät erilaisia työkaluja saavuttaakseen halutun lopputuloksen, ja nykyään valikoima on erittäin laaja. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi automaattiset kaupankäyntiohjelmat, analyysityökalut ja kurssihälytykset. Treidaajat käyttävät myös erilaisia graafeja ja markkina-analyysejä, jotta voivat pysyä ajan tasalla nopeasti muuttuvassa markkinassa. Teknistä analyysiä käytetään ennustettavien samankaltaisuuksien ja säännönmukaisuuksien löytämiseen osakekurssien vaihtelussa, kun taas fundamenttianalyysit hyödyntävät yhtiöiden taloudellisia tunnuslukuja ja tulevaisuuden näkymiä sopivan osakehinnan selvittämiseksi. Tärkeimmät työkalut treidaamiseen ovat hyvä ja nopea nettiyhteys, tehokas tietokone ja useampi näyttö.

treidaaminen

Treidausalustat 2024

Treidaamisen toteuttamiseen on olemassa erilaisia alustoja, samoin kuin treidaamisen tueksi on erilaisia työkaluja saatavilla. Koska treidaus usein tapahtuu nopeassa tahdissa, on tärkeää valita alusta, joka on käyttäjäystävällinen ja toimii moitteettomasti. Huonosti toimiva alusta voi vaikeuttaa treidaamista ja jopa vesittää voittojen mahdollisuudet, jos positio jää auki liian pitkäksi aikaa tai sitä ei saa avattua ajoissa.

Valitessa sopivaa treidausalustaa, tulee ensin miettiä, minkä kaupankäynnin kohteen haluaa valita. Esimerkiksi osakesäästötiliä käyttäessä on valittava alusta, jossa tällainen tili on tarjolla. Kryptovaluuttojen treidaamisessa tulee valita alusta, jossa tarjolla on haluttu kryptovaluutta. Kaikkia yleisimpiä kryptovaluuttoja ei kuitenkaan ole tarjolla kaikilla kryptovaluuttapörsseillä.

Kulut ovat tärkeä huomioitava tekijä kauppoja tehtäessä, varsinkin jos kauppoja tehdään paljon. Treidaajan kannattaa valita toimija, jonka hinnoittelupolitiikka suosii suuria kauppamääriä. Monissa alustoissa hinnoittelu toimii juuri tällä periaatteella, mutta on myös alustoja, joissa on kiinteä kulu kauppojen lukumäärästä tai suuruudesta riippumatta.

Teoriassa osakkeita voi treidata minkä tahansa pankin tai palvelun kautta, jos tarjolla on arvo-osuustili. Kuitenkin kulujen vuoksi tämä ei aina ole järkevää, joten jokaisen tulee valita omaan tarpeeseensa sopivin treidausalusta.

Treidauksen verotus Suomessa

Jokaisen sijoittajan, myös treidaajan, on tärkeää huomioida verotus. Sijoitusten voitoista maksetaan veroa 30%, jos pääomatuloja on enintään 30 000€ vuoden aikana, ja 34%, jos niitä on enemmän kuin 30 000€. Treidaus ei myöskään vapauta verotuksen velvoitteista, ja voitot on ilmoitettava ja verot maksettava.

Suomalaiset pankit hoitavat yleensä veroraportoinnin sijoittajan puolesta, mutta sijoittajan on tarkistettava veroilmoitus ja maksettava verot tarvittaessa itse. Jos treidaajan käyttämä toimija ei raportoi kauppoja verottajalle, tulee kaupoista pitää itse kirjaa. Tämä voi olla haastavaa, varsinkin jos kauppaa tehdään useita kertoja päivässä.

Kryptovaluuttojen treidaamisessa veroraportoinnin hoitaminen on usein kokonaan treidaajan vastuulla, sillä kryptovaluuttapörssit eivät yleensä tee sitä automaattisesti. On kuitenkin olemassa palveluita, jotka auttavat verotuksessa laskemalla verot valmiiksi ja laatimalla raportin verottajalle.

Osakesäästötilin kautta treidaaminen voi olla hyvä vaihtoehto, sillä veroseuraamuksia voi lykätä. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä aloitteleville treidaajille, jotka voivat kokeilla treidaamista pienemmillä summilla ennen siirtymistä isompiin kauppoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Treidaus tarkoittaa kaupankäyntiä, jossa pyritään hyötymään lyhyen aikavälin hintaeroista. Treidaajat yrittävät ostaa arvopapereita (esim. osakkeita, valuuttoja tai kryptovaluuttoja) alhaisella hinnalla ja myydä ne myöhemmin korkeammalla hinnalla. Treidaus eroaa pitkäaikaisesta sijoittamisesta siinä, että treidaajat tekevät usein päivittäin useita kauppoja lyhyen aikavälin voittojen tavoittelemiseksi.

Treidaus voi olla kannattavaa, jos sitä tehdään oikein. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla treidausstrategialla voi saada lyhyellä aikavälillä merkittäviä voittoja. Kuitenkin treidaus sisältää myös riskejä, ja se vaatii paljon aikaa ja vaivaa strategioiden suunnitteluun, markkinoiden seuraamiseen ja kauppojen tekemiseen.

Aloittaakseen treidaamisen on hyvä ymmärtää treidaus perusteet ja eri markkinoiden toiminta. On tärkeää opiskella erilaisia treidausstrategioita ja oppia, miten tekninen analyysi toimii. On myös tärkeää löytää hyvä treidausalusta, joka sopii omaan tyyliin ja tarpeisiin. Monet aloittelevat treidaajat suosittelevat, että aloittaisi pienillä kaupoilla ja tutustuisi vähitellen markkinoihin ennen kuin siirtyy suurempiin kauppoihin.